Get Adobe Flash player

ФЕРОСТИЙЛ е създадена през 1997 год.с основна дейност търговия с метали.

През годините се утвърждава като доставчик на суровини и материали за металургичната промишленост. През 2005 година е открито първото производство на арматурни заготовки.

ФЕРОСТИЙЛ е производител на арматурни заготовки, армировка за шлицови стени и изливни пилоти, армировка за тунелни сегменти и заварени елементи и конструкции за армиране на бетон.

Производственото оборудване и екипировка е от водещи и световни производители.

Добре обучен персонал и отлични специалисти допринасят за отговорното и точно изпълнение на поръчките. Производството е организирано в два цеха арматурни заготовки, заварени скелети и конструкции.

Общият капацитет е около 6000 тона/м.

През лятото на 2013г. производството беше разширено с въвеждане в експлоатация на нови съвременни мощности за производство на метални конструкции, метални компоненти за тежката индустрия, с капацитет на производство 1000тона/м.

ФЕРОСТИЙЛ е изключителен представител и партньор на световният производител на системи за снаждане на армировъчни пръти ERICO-LENTON ®. Разполагаме със собствен транспорт.

Наша основна цел е качеството, точността на доставките, сигурността на нашите партньори.

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител по т. I(5) от Заповед № Р-79/30.03.2011 год

Информация за сключен договор съгласно чл. 28, ал. 3 по т. I (22) от Заповед № Р-79/30.03.2011 год.